TOSHKENT DAVLAT IQTISODIYOT UNIVERSITETI O'QUV PLATFORMASI

Cookies must be enabled in your browser

Is this your first time here?

Dars jadvali: https://tsue.edupage.org/timetable/

Taklif va murojaatlar uchun:
rector@tsue.uz       Rektor Sharipov Kongratboy Avezimbetovich
m.eshov@tsue.uz   O'quv ishlari bo'yicha prorektor Eshov Mansur Pulatovich